home | články | forum | služby | odkazy | kontakt

Linux
projekt
historie
licence
distribuce
souborový systém
uživatelské účty
grafická prostředí
výběr distribuce
instalace
programy
sdílení souborů
wine
závěr

příkazy

Příkazy


Práce s adresáři a soubory
cd – umožňuje procházet mezi adresáři
ls – vypíše seznam souborů v aktuálním adresáři
pwd – cesta do současného adresáře
mkdir - vytvoří adresář
rmdir - smaže adresář
rm - smaže soubor
cp -kopíruje soubory (např.: cp text.txt /home/user/)
chown -změní vlastníka složky nebo souboru (např.: chown user text.txt)
chgrp -změní skupinu této složky či souboru
cat -vytiskne na obrazovku obsah souboru (např.: cat text.txt)
more - podobné jako cat, může se v něm ale pohybovat směrem dolů
less - obdoba more, umí ale posouvat text nahoru i dolů
mc – Midnight commander, promyšlený správce souborů

Užitečné programy
vi - výborný textový editor, je ve většině linuxových distribucí
emacs - o něco lepší (zvýraznění syntaxe apod.) editor než Vi
ping - obdoba programu ping z Windows, zjišťuje rychlost odezvy internetového připojení a IP (napr.: ping www.server.cz)
traceroute - zjistí přes „které počítače“ k vám proudí data z internetu
nmap – multifunkční program určený pro webové administrátory
tar – komprimační program
ftp - ftp klient
telnet - klasický telnet
ssh – klient pro ssh protokol

Administrace systému
adduser - přidá uživatele
who – vypíše uživatelské jméno aktuálního uživatele
exit - ukončí shell
logout-odhlasí současného uživatele
date – čas a datum
poweroff – vypne počítač
HOME